usługi
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami:

Stosowane przez naszą firmą dedykowane rozwiązania informatyczne AGRI BUSINESS INTELLIGENCE w środowisku Big Data pozwalają realizować projekty w zakresie: analiz, badań naukowych, prognoz, trendów i raportów dotyczących całego sektora rolnego zarówno w Polsce jak i UE. Dostęp do komercyjnych jak i bezpłatnych agro baz danych pozwala uzyskać komplementarność i szczegółowość analiz desk research.


Odbiorcami przedmiotowych projektów są zarówno prywatne jak i publiczne jednostki sektora rolnego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Działalność turystyczna, prowadzona na obszarach wiejskich w Polsce, podejmowana jest przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne jako działalność dodatkowa i definiowana jest jako agroturystyka


Zakres doradztwa: - Formalno-prawne uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.- Podatki w agroturystyce. - Organizacja i wyposażenie kwatery wiejskiej. - Źródła pozyskiwania kapitału na działalność agroturystyczną. - Projekty wsparcia działalności agroturystycznej z funduszy strukturalnych. - Produkt agroturystyczny – struktura i zasady tworzenia. Typologia produktów turystycznych. Sieciowy produkt turystyczny. - Tworzenie i sztuka sprzedaży ofert turystycznych. - Planowanie operacyjne, taktyczne i strategiczne w agroturystyce. - Tworzenie strategii rozwoju gospodarstwa agroturystycznego. - Obsługa klienta w agroturystyce. - Pozyskiwanie turystów i zdobywanie rynku. - Marketing w agroturystyce. Tworzenie planu marketingowego. - Misja i cele działalności agroturystycznej. - Analiza rynku i konkurencji. Określanie przewagi konkurencyjnej. - Plan finansowy. Analiza kosztów i przychodów. - Współpraca zespołowa w agroturystyce. - Wioski tematyczne. Koncepcja wioski tematycznej jako szansa rozwoju obszarów wiejskich. - Diagnoza potencjału turystycznego miejscowości / regionu. - Analiza SWOT działalności agroturystycznej w miejscowości / regionie. I inne nie wymienione... .


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Wielu polskich rolników jak i firm sektora rolnego podejmuje działania eksportowe, które okazują się nie do końca efektywne. W ramach usługi doradztwa eksportowego nasza firma podejmują szereg działań, które przyczyniają się do unikania błędów i wskazania właściwej strategii eksportu, w tym: Audyt dotychczasowych działań eksportowych - Analizę rynku i konkurencji - Stworzenie właściwej strategii wejścia na rynek - Właściwe dopasowanie oferty do potrzeb rynku - Pozyskanie klientów i obsługa handlowa


Ponadto inne usługi w ramach kompetencji eksportowych tj.: ANALIZA RYNKU I KONKURENCJI - PRZYGOTOWANIE KOMPLEKSOWEJ OFERTY NA WYBRANE RYNKI - WYSZUKANIE KLIENTÓW - BRANŻOWE BAZY TELEADRESOWE - MAILING I OFERTOWANIE - WYJAZDY / MISJE HANDLOWE - BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA HANDLOWCÓW Z KLIENTAMI - ORGANIZACJA TARGÓW - CERTYFIKACJA - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA HANDLOWA.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Istotą doradztwa rolniczego jest pobudzanie i inspirowanie producentów rolnych do podejmowania samodzielnych i nowatorskich działańzwiązanych z wprowadzaniem innowacyjności w sektorze produkcji żywności.


Producenci rolni przywiązująszczególnie istotne znaczenie do merytorycznego wsparcia w zakresie doboru sprzętu technicznego do gospodarstw. Wsparcie takie może zaliczaćsiędo złożonych zadań. Bardzo bogata gama oferowanych na rynku maszyn i ciągników rolniczych, zróżnicowanych pod względem nowoczesności, specjalistycznego wyposażenia, parametrów eksploatacyjno-technicznych, ceny i innych cech, nie zawsze ułatwia bowiem podjęcie decyzji o wyborze określonego sprzętu technicznego do danego gospodarstwa.


Zakres usług: - analiza zapotrzebowania gospodarstwa na maszyny - analiza możliwości wykorzystania posiadanego parku maszynowego do róznych technologi - dobór maszyn i ciągników do wielkosci gospodarstwa - dobór maszyn do posiadanego ciagnika - i sposoby obniżenia kosztów jego eksploatacji - przygotowywanie projektów mechanizacji gospodarstwa (inaczej planu zakupu maszyn) - dobór maszyn przy wprowadzaniu nowych technologi produkcji rolniczej


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Komisja Europejska ogłaszając. projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2014 - 2020 podkreśliła, że jej celem będzie podniesienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego Europy, wraz z jednoczesną promocją wysokiej jakości produktów, ochroną środowiska i rozwojem obszarów wiejskich.


Oferujemy kompleksową obsługę wszystkich etapów procesu ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, która obejmuje: wybór sposobu dofinansowania inwestycji, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzi wniosek aplikacyjny, biznes plan oraz załączniki do wniosku, bieżące doradztwo w trakcie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie, rozliczanie dotacji aż do momentu otrzymania dofinansowania na konto Beneficjenta, pełna obsługa związana z procedurą odwoławczą w ramach aplikowania o dofinansowanie unijne (pisanie protestów, doradztwo)..


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 POIŚ można otrzymać dotacje dla rolników polegające między innymi na: Restrukturyzacji gospodarstw rolnych, Poprawie konkurencyjności przemysłu spożywczego, Poprawie jakości produkcji rolnej, Poprawie infrastruktury wsi, Wsparciu grup zrzeszających producentów rolnych, Poprawie środowiska i zrównoważone użytkowanie obszarów wiejskich, Poprawie gospodarowania obszarami leśnymi, Wsparciu działalności pozarolniczej na terenach wiejskich, Poprawie infrastruktury przyrodniczej, kulturowej, turystycznej.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Nie widać końca kryzysu finansowego, a spekulacyjne inwestowanie w akcje czy rynek Forex wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Między innymi dlatego coraz większą popularnością cieszy się inwestowanie w ziemię rolną. Warto jednak mieć na uwadze, że aby móc pochwalić się zyskiem z takiej formy inwestycji, należy selekcjonować ziemię w oparciu o kilka niezmiernie istotnych czynników. Ceny ziemi rolnej rosną nie tylko w Polce. Taka tendencja jest widoczna na całym świecie. Największe wzrosty w tym czasie odnotowano w Rumunii - 1817 proc., na Węgrzech - 818 proc. i w Brazylii - 568 proc. W Polsce ziemia rolna zdrożała o 361 proc. Według firmy Savills,najszybciej ziemia rolna drożała w Polsce w latach następujących bezpośrednio po akcesji do Unii Europejskiej. Nawet po 2008 r., kiedy to korekta dotknęła wiele segmentów rynku nieruchomości, ziemia rolna wciąż zyskiwała na wartości. Zmieniło się jedynie tempo tego procesu. Z raportu wynika, że przyśpieszenia tempa wzrostu cen można się spodziewać z powodu zniesienia ostatnich barier administra­cyj­nych w Polsce, występujących przy zakupie ziemi rolnej przez obcokrajowców z terenu Wspólnoty. Nastąpić ma to już w 2016 r.


Identyfikujemy potencjał nieruchomości, ale również wszystkie zagrożenia. Przeprowadzamy również wnikliwe badanie rynku i pomagamy w zakresie zdobycia źródeł finansowania potencjalnej inwestycji. Specjalizujemy się w doradztwie inwestycyjnym w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości (planowanych, w toku, realizowanych), inwestycji w aspekcie rynku lokalnego i ryzyka, inwestycji w aspekcie warunków finansowych oraz raportów opłacalności.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Strategia marketingowa gospodarstwa powinna obejmować przede wszystkim: analizę rynku, aby określić jakie produkty i w jakiej ilości są na nim potrzebne, zmniejszenie się liczby gospodarstw i zwiększenie przeciętnej powierzchni pozostających gospodarstw, zwiększenie się liczby gospodarstw specjalistycznych, w tendencji prowadzące do specjalizowania się całych regionów w danej dziedzinie produkcji rolnej, zmniejszenie zatrudnienia bezpośrednio w rolnictwie czemu musi towarzyszyć wzrost mechanizacji, zmiany w profilu produkcji gospodarstw na rzecz upraw nowocześniejszych, spowodowane postępem w wiedzy rolniczej, technologii, genetyce, intensyfikacja upraw towarowych.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.


W ramach usług proponujemy między innymi: doradztwo w zakresie budowania marki i efektywnej komunikacji marketingowej, analizy i raporty służące wsparciu decyzji biznesowych w obszarach sprzedaży i marketingu, przygotowywanie zaawansowanych raportów i analiz marketingowych opartych o dane z badań jakościowych i ilościowych, opracowywanie audytów marketingowych, analizę zachowań klientów na bazie dostępnych narzędzi analitycznych i badań, określanie potencjału rynku i trendów rynkowych, wsparcie marketingowe dla wzmocnienia pozycji w kanałach sprzedaży, profilowanie klientów.

Maszyny i urządzenia w większości gospodarstw rolniczych stanowią podstawowe i najważniejsze narzędzia pracy bez których funkcjonowanie firmy jest niemożliwe. Ponadto nie tylko stanowią podstawę jej istnienia, ale również umożliwiają jej rozwój. Maszyny i urzędzenia często stanowią wizytówkę firmy i świadczą o potencjale i wiarygodności


Naszym klientom oferujemy pośrednictwo w zakupie takich maszyn i urządzeń rolniczych jak: maszyny do zbioru traw ciągniki kombajny zbożowe agregaty uprawowo-siewne opryskiwacze prasy rolujące pługi wozy paszowe kosiarki przetrząsacze przyczepy zbierające


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Nasza firma specjalizuje się w usługach w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami rolnymi położonymi w całej Polsce.


W naszej ofercie znajdziecie Państwo nieruchomości: domy, mieszkania, działki budowlane oraz domy na wsi, działki nad jeziorem, działki rolne, budowlane, siedliskowe i rekreacyjne malowniczo usytuowane wśród lasów i jezior.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

W odróżnieniu od źródeł konwencjonalnych, odnawialne źródła energii dostępne są na całym świecie (chociaż nie wszędzie w tym samym stopniu). Ich produkcja w skali kraju pozwala zwiększać niezależność od importu paliw, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne. Pozwala także rozpraszać produkcję energii elektrycznej na wiele źródeł, co z kolei daje kolejne istotne korzyści w aspekcie bezpieczeństwa systemu energetycznego kraju poprzez obniżanie wrażliwości tego systemu na awarię linii przesyłowych czy awarię elektrowni zawodowych konwencjonalnych. W skali lokalnej umożliwia redukcję nadwyżek w rolnictwie (na przykład ziemniaków czy roślin oleistych), pozwala zagospodarować nieużytki, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy ekonomiki funkcjonowania rolnictwa. Najistotniejszą zaletą OZE pozostaje jednak ich przyjazność dla środowiska; fakt, że nie powodują wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze i tym samym zwiększenia niepokojących zmian klimatycznych, których ewentualnych skutków nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć.


Nasza firma jest w stanie pomóc w przygotowaniu projektu dowolnej instalacji OZE - w następujących obszarach: Przygotowania zakresu projektu oraz harmonogramu prac. Identyfikacja potrzeb personalnych oraz maszynowych do realizacji projektu. Przygotowanie możliwości finansowania projektu, a także możliwości uzyskania dotacji. Przygotowanie dokumentów w zakresie zarządzania, prawa i podatków. Przygotowanie optymalnego projektu, dla każdego rodzaju instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Negocjacje z Operatorem Dystrybucji Energii.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Według prawa obowiązującego w Unii Europejskiej każda jednostka samorządu lokalnego musi opierać wszystkie swoje działania na podstawie Strategii Rozwoju. Dokument taki jest bardzo istotny zarówno dla władz samorządowych, jak i dla potencjalnych inwestorów, gdyż pokazuje on w jakim kierunku będzie rozwijać się dana jednostka. Strategia wyznacza cele i sposób ich realizacji, co znacząco ułatwia sporządzanie budżetu i wyznaczanie prognoz wzrostu gospodarczego jednostki samorządu terytorialnego. Ważnym dokumentem jest ponadto Plan Rozwoju Lokalnego, gdzie szczegółowo opisuje się działania, jakie podejmie samorząd w okresie najbliższych lat. Oba dokumenty są kluczowe dla funkcjonowania gmin i powiatów, dlatego ich sporządzenie najlepiej zlecić naszej firmie. Możemy także sporządzić strategie mające charakter komplementarny, a więc Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Strategie Promocji, Strategie Rozwoju Turystyki, Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych, Zintegrowane Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Strategie Rozwoju Kultury.


W zakresie tworzenia Planów i Strategii Rozwoju oferujemy: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gmin Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Strategia Promocji Gminy Strategia Promocji Powiatu Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Strategia Rozwoju Kultury w Powiecie


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw możliwe jest tworzenie grup producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych. Grupa producentów rolnych może zostać utworzona przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne. Grupa producentów rolnych, prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że: została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów, działa na podstawie statutu lub umowy, składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego


Przygotowujemy Plany Dochodzenia do Uznania, wspieramy rozwój istniejących oraz pomagamy w organizacji nowych Grup Producentów Rolnych. Oferujemy pomoc dla Producentów: Owoców i warzyw Grzybów Ziół oraz producentów: trzody i bydła mleka zbóż chmielu tytoni innych

Oferujemy skuteczne sposoby nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Pomożemy znaleźć partnera biznesowego na określonych przez Państwo warunkach (na przykład z odpowiedniej branży, do stałej współpracy handlowej, w wybranych regionach, z dobrą kondycją finansową, z własną siecią dystrybucyjną itd.). Kojarzymy partnerów biznesowych i pomagamy nawiązać współpracę między firmami: • łączymy partnerów handlowych; • poszukujemy firmy zainteresowane współpracą; • wyszukujemy inwestorów, producentów, dostawców, odbiorców i kooperantów; • pozyskujemy odpowiednie kontakty na zamówienie klienta;


A TAKŻE: 1. Przekażemy Państwu informacje o cenach na wskazane przez Państwo towary i usługi z wybranego regionu wraz z danymi teleadresowymi firm, które Państwo interesują. 2. Dostarczymy Państwu dane teleadresowe, charakterystykę i opis działalności firm spełniających Państwa oczekiwania. Informacje o firmach zdobywamy osobiście na podstawie bezpośrednich kontaktów z owymi podmiotami. Gwarantujemy w ten sposób wiarygodność przekazywanych danych. 3. Na życzenie klienta przygotowujemy oferty współpracy i wysyłamy ich do potencjalnych partnerów. Możemy również reprezentować Państwa interesy w negocjacjach z nimi, doprowadzając do podpisania odpowiedniej umowy.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Prawo rolne obejmuje swoim zakresem cały wachlarz zagadnień, co jest związane z różnorodnością regulacji prawnych i to na gruncie ustawodawstwa krajowego jak i europejskiego. Obsługa prawna rynku rolnego wymaga umiejętnego łączenia wielu aspektów prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego i wspólnotowego. Pomoc prawna determinowana jest przez fakt prowadzenia działalności rolniczej przez podmioty o różnym statucie prawnym i wymaga zrozumienia istotnego czynnika związanego funkcjonowaniem na tym rynku, tj. uwzględnianie zróżnicowanego poziomu świadomości prawnej, oraz różnej skali działalności tych podmiotów.

NASZE USŁUGI: udzielanie porad prawnych sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie funkcjonowania rynków rolnych, w tym umów kontraktacyjnych, umów dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania, sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w tym odwołań, skarg, zażaleń, apelacji, pomoc w zakresie szkód łowieckich, reprezentacja organizacji rolniczych, dochodzenie przed sadem należności pieniężnych i zobowiązań o charakterze niepieniężnym wynikających z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dostawy, sprzedaży, skupu i przechowania, doradztwo w zakresie prawa leśnego, wodnego, ochrony środowiska, obrotu nieruchomościami rolnymi


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Produkcja rolnicza realizowana jest w warunkach, jakie wyznacza nam środowisko przyrodnicze. Stanowi, więc grupę procesów o charakterystycznej i odrębnej specyfice. Projektowanie procesów technologicznych produkcji rolniczej ma umożliwić dobór technicznego wyposażenia produkcji w ścisłym powiązaniu z warunkami przyrodniczo- -ekonomicznymi środowiska. Wtedy to zamodelowane procesy stają się podstawą jakościowego i ilościowego doboru maszyn. Dobór maszyn rolniczych to sformalizowane lub rzeczywiste tworzenie zestawu technicznego wyposażenia gospodarstwa lub dobór środków do bieżącej realizacji celów poszczególnych operacji technologicznych. Produkcja, a w tym także produkcja rolnicza, to w ujęciu ideowym proces materializacji energii a nadawanie materii określonej, wymaganej formy to przetwarzanie. Powszechnie jednak także przetwarzanie określa się mianem produkcji. Przyjmując to uproszczenie, systemowa definicja tego procesu mówi; produkcja to transformacja i transportacja zasobów energii na wytwarzany produkt.


Współczesny rynek i konsumenci stawiają coraz wyższe wymagania, dotyczące jakości i dostępności produktów żywnościowych. Wywołuje to zwiększenie zapotrzebowania na dobrej jakości mleko, produkty mleczne, mięso oraz jego przetwory. Wymaga to od rolnictwa stosowania nowoczesnych systemów chowu zwierząt, zapewniających dużą wydajność produkcji przy zachowaniu zasad dobrostanu zwierząt i wymogów ochro­ny środowiska. Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rodzinnych wy­musza podejmowanie działań modernizacyjnych, polegających na wdrażaniu postępu biologicznego, technicznego, technologicznego i organizacyjnego. DLATEGO TEŻ NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO PRZY PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE ROLNYM

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Zajmujemy się profesjonalnym dodawaniem ogłoszeń, do najlepszych portali ogłoszeniowych w Polsce. W tym do wszystkich istniejących portali rolnych i for rolniczych


W celu skorzystania z naszych usług wystarczy wybrać interesujący cię pakiet, a następnie wypełnić formularz zamówienia. Po opłaceniu pakietu, we wskazanym przez Ciebie terminie, zostaną dodane ogłoszenia. Obsługujemy najlepsze portale ogłoszeniowe w Polsce. Masz możliwość dotarcia do tysięcy użytkowników serwisów ogłoszeniowych, nie tracąc swojego cennego czasu.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i emailowego.

Science Mentor